خانه
 سه شنبه 4 ثور 1397

Category: Driver - درایور
Reader Rating: 40.38
Contributor: Admin

Rate this Joke - امتیاز دهید

خراب
Nasty
بی کیفیت
Poor
اوسط
Average
 خوب
Good
 خنده دار
Hilarious
    فکاهی صوتی - Audio Clip
 
آهنگ نوِ ولی
گلاب خان از رفيقش ميپرسه تو چی قسمی اي زنها ره گپ میتی و ده موترت بالا ميكني؟
رفيقش ميگه بیا ده موتر بالا شو، که يادت بتم. خلاصه ميرن، رفيقش نزديك يک زن مقبول میرسه، برک ميكنه و ميگه: ماشاالله به ای مقبولی! آهنگ نوِ “ولی” ره شنیدی؟
زن با ناز ميگه: نه!!!
رفیق گلاب خان ميگه: بيا بالا شو که یکجای گوش كنيم! زنه بالا ميكنن و میبرن کار شه جور می کنن.
دیگه روزش گلاب خان موتر رفیق شه ميگيره و ميره نزدیک يک زن برک ميكنه ميگه: عزيزم آهنگ نوِ “ولی” ره شنیدی؟
زن با نازو عشوه ميگه: نه!!!
گلاب خان ميگه: گوش نکنی!!! که گاییده میشی!!!

Email this Jokes to a friend
Your email address:
Your friends address:
Receive Jokes s in your email.    
 
Animals - حیوانات (43)
Bahlol - بهلول (1)
Barber - سلمانی (1)
Daughter & mother - دختر و مادر (1)
Doctor - داكتر بيمار (38)
Driver - درایور (21)
English - انگلیسی (66)
Exagerate - لافوک (1)
Fool - لوده (27)
Friends - رفیق (28)
Girls & Boys - بجه و دختر (34)
In-laws - خوسر خیل (9)
Judge & accused - متهم و قاضی (6)
Junkie - جرسی (4)
Lovers - عاشق و معشوق (11)
Man & Women - زن و شوهر - مرد (114)
Marriage / Weds - عروس داماد / عروسى (24)
Mental - دیوانه ها (13)
Misc - متفرقه (151)
Mullah - Qari - ملا - قاری - فقیر (34)
Mullah Nasruddin - ملا نصرالدین (13)
Nations - قومی (182)
Naughty - شوخ و مردم آزار (6)
Neighbour - همسایه (14)
Old man & women - پیر زن پیر مرد (3)
Parents & kdis - والدین واطفال (36)
Pashto - پشتو (95)
Police & Soldier - پولیس و سرباز (14)
Political - سیاسی (17)
Religeous - مذهبی (33)
Shopkeeper & customer - دوکاندار و فروشنده (6)
Stingy - ممسک و سخت (1)
Teacher & Student - معلم و شاگرد (47)
Traveller - مسافر (2)
Work - وظیفه (1)

Subscribe!
Get free jokes in your email. Enter your email address below to sign up.
 
GuestBook