خانه
 سه شنبه 4 ثور 1397

Category: Girls & Boys - بجه و دختر
Reader Rating: 42.89
Contributor: Admin

Rate this Joke - امتیاز دهید

خراب
Nasty
بی کیفیت
Poor
اوسط
Average
 خوب
Good
 خنده دار
Hilarious
    فکاهی صوتی - Audio Clip
 
خر
یک آدم خرش گم شده بود هر چی جستجو کرد نیافت
و هرسو میپالید تا اینکه به پهلوی دو عاشق ومعشوق
رسید که خلوت کرده بودند و عاشق به معشوق میگفت
که من تمام دنیارا در چشمان تو می بینم مردکه یک
دفه خیز زد سر عاشق بیچاره که به لحاظ خدا تو که هرچیزرا در چشم او
میبینی لطفاَ بگو که خر ام در کجا است


khaar
yak aadam khar ash ghoom shoda bood har chi jos to jo kard
nayaft ta ka ba pahloya do ashiq wa mashiq raseed ka khelwat
karda bodand wa aashiq ba mashoq khod meghoft ka man
tamam donya ra dar cheeshm to mebenom
ao kharwala ba ao ashiq ghoft ba lahaz khoda
to ka her cheez ra dar chashm ao mebeni
lotfaa bo goo ka khar ma ka ghom shoda da koja hast
 Email this Jokes to a friend
Your email address:
Your friends address:
Receive Jokes s in your email.    
 
Animals - حیوانات (43)
Bahlol - بهلول (1)
Barber - سلمانی (1)
Daughter & mother - دختر و مادر (1)
Doctor - داكتر بيمار (38)
Driver - درایور (21)
English - انگلیسی (66)
Exagerate - لافوک (1)
Fool - لوده (27)
Friends - رفیق (28)
Girls & Boys - بجه و دختر (34)
In-laws - خوسر خیل (9)
Judge & accused - متهم و قاضی (6)
Junkie - جرسی (4)
Lovers - عاشق و معشوق (11)
Man & Women - زن و شوهر - مرد (114)
Marriage / Weds - عروس داماد / عروسى (24)
Mental - دیوانه ها (13)
Misc - متفرقه (151)
Mullah - Qari - ملا - قاری - فقیر (34)
Mullah Nasruddin - ملا نصرالدین (13)
Nations - قومی (182)
Naughty - شوخ و مردم آزار (6)
Neighbour - همسایه (14)
Old man & women - پیر زن پیر مرد (3)
Parents & kdis - والدین واطفال (36)
Pashto - پشتو (95)
Police & Soldier - پولیس و سرباز (14)
Political - سیاسی (17)
Religeous - مذهبی (33)
Shopkeeper & customer - دوکاندار و فروشنده (6)
Stingy - ممسک و سخت (1)
Teacher & Student - معلم و شاگرد (47)
Traveller - مسافر (2)
Work - وظیفه (1)

Subscribe!
Get free jokes in your email. Enter your email address below to sign up.
 
GuestBook