خانه
 سه شنبه 4 ثور 1397

Category: Man & Women - زن و شوهر - مرد
Reader Rating: 43.74
Contributor: Admin

Rate this Joke - امتیاز دهید

خراب
Nasty
بی کیفیت
Poor
اوسط
Average
 خوب
Good
 خنده دار
Hilarious
    فکاهی صوتی - Audio Clip
 
نرم
مردی با عجله روان بودکه تصادفاٌ آرنج دستش به سینه یک زن خورد و به زن گفت :که ببخشید
اگر قلب شما بمانند سینه شما نرم و ملایم باشد لُطفاٌ مرا میبخشید. زن جواب داد اگر ک..ر
شما به اندازه آرنج شما شخ باشد این ادرس خانه ما است

narm
mardi ba ajala rawan bood ka ta sa dofan aarinj
dest ash ba nook sena yak zan khord wa ba zan ghoft
ka ba bakhsheed agher ghalb tan ba manind seena tan
narm wa molayem bashad lotfan mara bo bakhsheed
.zan jawab daad ka agher keer shoma ba andaza
aarenj shoma shakh basha een addres khana ma ast

Email this Jokes to a friend
Your email address:
Your friends address:
Receive Jokes s in your email.    
 
Animals - حیوانات (43)
Bahlol - بهلول (1)
Barber - سلمانی (1)
Daughter & mother - دختر و مادر (1)
Doctor - داكتر بيمار (38)
Driver - درایور (21)
English - انگلیسی (66)
Exagerate - لافوک (1)
Fool - لوده (27)
Friends - رفیق (28)
Girls & Boys - بجه و دختر (34)
In-laws - خوسر خیل (9)
Judge & accused - متهم و قاضی (6)
Junkie - جرسی (4)
Lovers - عاشق و معشوق (11)
Man & Women - زن و شوهر - مرد (114)
Marriage / Weds - عروس داماد / عروسى (24)
Mental - دیوانه ها (13)
Misc - متفرقه (151)
Mullah - Qari - ملا - قاری - فقیر (34)
Mullah Nasruddin - ملا نصرالدین (13)
Nations - قومی (182)
Naughty - شوخ و مردم آزار (6)
Neighbour - همسایه (14)
Old man & women - پیر زن پیر مرد (3)
Parents & kdis - والدین واطفال (36)
Pashto - پشتو (95)
Police & Soldier - پولیس و سرباز (14)
Political - سیاسی (17)
Religeous - مذهبی (33)
Shopkeeper & customer - دوکاندار و فروشنده (6)
Stingy - ممسک و سخت (1)
Teacher & Student - معلم و شاگرد (47)
Traveller - مسافر (2)
Work - وظیفه (1)

Subscribe!
Get free jokes in your email. Enter your email address below to sign up.
 
GuestBook