خانه
 سه شنبه 4 ثور 1397

Category: Animals - حیوانات
Reader Rating: 45.36
Contributor: Admin

Rate this Joke - امتیاز دهید

خراب
Nasty
بی کیفیت
Poor
اوسط
Average
 خوب
Good
 خنده دار
Hilarious
    فکاهی صوتی - Audio Clip
 
سگ خارجی

یک پاکستانی خانه یک خارجی رفته بود که یک سگ داشت به اسم جان
پاکستانی بالای چوکی نشسته بود وسگ خارجی در زیر چوکی خوابیده بود
بعد از چند دقیقه چون پاکستانی عادتش بود آهسته یکی هیلا کرد
مرده که خارجی به سگ خود گفت جان برو بیرون پاکستانی بسیار خوش
شد که سر سگ شد موضوع ؛باز آهسته یکی زد این دفعه صاحب خانه
با عصبانیت به سگ خود گفت برو بیرون اگر نی این آغا سرات گو خواهد کرد

sagh khareeji
yak Pakistani khana yak khareeji rafta bood ka yak
sagh dasht ba asm Jan .Pakistani balaya choki nashasta bood
wa sagh khariji dar zeer chooki kabeda bood baad az chand
daqiqa choon pakistani aadat ash bood aahista yakee hela
kard mard khariji ba sagh khod ghoft ka jan boro beeron
pakistani besyar khosh shod ka sar sagh shoda wa baz aahista
yaki degha zad een dafa ao aadam khareeji ba asabaneeyat
ba sagh ghoft beron boro agher na een aagha sar to GO kahad kard
 Email this Jokes to a friend
Your email address:
Your friends address:
Receive Jokes s in your email.    
 
Animals - حیوانات (43)
Bahlol - بهلول (1)
Barber - سلمانی (1)
Daughter & mother - دختر و مادر (1)
Doctor - داكتر بيمار (38)
Driver - درایور (21)
English - انگلیسی (66)
Exagerate - لافوک (1)
Fool - لوده (27)
Friends - رفیق (28)
Girls & Boys - بجه و دختر (34)
In-laws - خوسر خیل (9)
Judge & accused - متهم و قاضی (6)
Junkie - جرسی (4)
Lovers - عاشق و معشوق (11)
Man & Women - زن و شوهر - مرد (114)
Marriage / Weds - عروس داماد / عروسى (24)
Mental - دیوانه ها (13)
Misc - متفرقه (151)
Mullah - Qari - ملا - قاری - فقیر (34)
Mullah Nasruddin - ملا نصرالدین (13)
Nations - قومی (182)
Naughty - شوخ و مردم آزار (6)
Neighbour - همسایه (14)
Old man & women - پیر زن پیر مرد (3)
Parents & kdis - والدین واطفال (36)
Pashto - پشتو (95)
Police & Soldier - پولیس و سرباز (14)
Political - سیاسی (17)
Religeous - مذهبی (33)
Shopkeeper & customer - دوکاندار و فروشنده (6)
Stingy - ممسک و سخت (1)
Teacher & Student - معلم و شاگرد (47)
Traveller - مسافر (2)
Work - وظیفه (1)

Subscribe!
Get free jokes in your email. Enter your email address below to sign up.
 
GuestBook